Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

  • Çetinkaya, Ö. (2015) Francis Bacon’da Bilim ve Ütopya, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İzmir.
  • Arıtürk, M. H. (2015) Siyaset, Erdem ve Özgürlük İlişkisi Bağlamında Niccolo Machiavelli, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İzmir.
  • Nevin, F. (2016) Deleuze ve Hegel Karşıtlığı Olarak Fark ve Çelişki Kavramları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İzmir.
  • Barak, N. (2017) Immanuel Kant’ta Eleştiri ve Diyalektik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
  • Tapan, F. C. (2018) Doğru Kavramının Doğasına Dair Bir İnceleme: Hilary Putnam’da İçsel Gerçekçilik ve Doğru Kavramı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
  • Aktuyun, S. (2018) John Stuart Mill’de Özgürlük ve Politika, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
  • Mutluer, K. (2019) Modern Rasyonalist Felsefede Leibniz Teleolojisinin Zemini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
  • Karaca, A. (2020) Eleştirel Teori’de Toplumsal Mücadele Pratikleri Üzerine Çağdaş Bir Tartışma: Tanınma ve Uyuşmazlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.

Yönetilen Doktora Tezleri:

  • Kiraz, S. (2018) Hannah Arendt ve Walter Benjamin’de Şiddet-Tarih İlişkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.