Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Çetinkaya, Ö. (2015) Francis Bacon’da Bilim ve Ütopya, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İzmir.
 • Arıtürk, M. H. (2015) Siyaset, Erdem ve Özgürlük İlişkisi Bağlamında Niccolo Machiavelli, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İzmir.
 • Nevin, F. (2016) Deleuze ve Hegel Karşıtlığı Olarak Fark ve Çelişki Kavramları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İzmir.
 • Barak, N. (2017) Immanuel Kant’ta Eleştiri ve Diyalektik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Tapan, F. C. (2018) Doğru Kavramının Doğasına Dair Bir İnceleme: Hilary Putnam’da İçsel Gerçekçilik ve Doğru Kavramı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aktuyun, S. (2018) John Stuart Mill’de Özgürlük ve Politika, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Mutluer, K. (2019) Modern Rasyonalist Felsefede Leibniz Teleolojisinin Zemini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Karaca, A. (2020) Eleştirel Teori’de Toplumsal Mücadele Pratikleri Üzerine Çağdaş Bir Tartışma: Tanınma ve Uyuşmazlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Toker, H. M. (2022) Eleştiri, Özgürleştirici ilgi ve Deneyim: Horkheimer, Habermas ve Benjamin Üzerinden Felsefi Bir Okuma, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yağmur, E. (2022) Antik Yunan’da Polis, Polites ve Retorik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.

Yönetilen Doktora Tezleri:

 • Kiraz, S. (2018) Hannah Arendt ve Walter Benjamin’de Şiddet-Tarih İlişkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Altun, E. (2021), Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarındaki Paradigmaların İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı Kimya Öğretmenliği Programı, İzmir (İkinci Danışman).
 • Tatlı, F. B. (2022), Çağdaş Siyaset Felsefesinde post-Marksizm: Özne, Siyaset ve Demokrasi Üzerine Eleştirel Soruşturmalar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yıldırım, F. (2022), Çağdaş Politika Felsefesinde İnsan Hakları Tartışmaları: Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Uygun, B. (2022), Charles Taylor ve Axel Honneth’te Öznelerarası Tanınma Tartışmaları: Eşit Tanınmanın Normatif Koşulları Bağlamında Otantiklik ve Özgürlük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, İstanbul.
Reklam