Türkçe

ÖZGEÇMİŞ
Doç. Dr. KURTUL GÜLENÇ
Felsefe Bölümü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
İletişim:
kgkurtulg@gmail.com

Profesyonel İş Deneyimi:

 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği Ağustos 2015
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyeliği (Şubat 2011 – Ağustos 2015)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Şubat 2012-Temmuz 2013)
 • Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi (2004-2010)
 • Bileşim AŞ. (2002-2004)
 • Yapı Kredi AŞ. (1998)

Verdiği Dersler:

Mantık I-II, Düşünme Sanatı, Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi, Felsefe Metinleri, Felsefe ve Edebiyat İlişkileri, Sinemada Felsefe, Aydınlanma ve Felsefe, Uygarlık Tarihi, Etik, Mesleksel Değerler ve Etik, Ortaçağ’da ve Rönesans’ta Felsefe, Felsefede Yöntem Sorunu, Felsefenin Temel Sorunları, İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunu, Frankfurt Okulu, İnsan Felsefesi, Bilim Tarihi ve Felsefe, Eleştirel Teori, Özgürlük Sorunu.

İlgi Alanları:

 

Sosyal Bilimler Felsefesi, Felsefe ve Edebiyat, Siyaset Felsefesi, Aydınlanma Felsefesi, Eleştirel Teori, Hermeneutik, Etik, Çocuklar İçin Felsefe.

Akademik Geçmiş:

Derece Alan Üniversite Yıl
 

Lisans

 Felsefe

 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi

2002

 

 

Y. Lisans Felsefe  Boğaziçi Üniversitesi

 

      2005
 

Doktora

 

Felsefe

 

Hacettepe Üniversitesi

 

Ocak 2010

 

Doçent

 

Felsefe

 

İstanbul Üniversitesi

 

Ekim 2014

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı: ‘Yunan Tragedyasında ve Aristoteles’te Sorumluluk Kavramı’

Doktora Tezi Başlığı: ‘Eleştiri, Toplum ve Bilim: Frankfurt Okulu Üzerine Bir İnceleme’

YAYINLAR: 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Basılan Bildiriler

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 

Ulusal Kitaplar

 

 • Marx’ın Halleri: Marksist Düşüncede Diyalektik Bir Yolculuk, (Birinci yaz. Kurtul Gülenç, ikinci yaz. Önder Kulak), İstanbul: Kalkedon Yayınları, Mayıs 2012.
 • Ben Kimim?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Sevgi Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Doğru ve Yanlış Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Mutluluk Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Özgürlük Nedir?, İstanbul: Mandolin Yayınları, Eylül 2013.
 • Frankfurt Okulu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Ağustos 2015.

 

Ulusal Kitapta Bölüm Olarak Yayınlanan Yazılar

 

 • “Polemikçi Bir Gelenek Olarak Felsefe: Eleştiri Kültürüne Açılan Bir Pencere”Kimin İçin Felsefe?içinde, Betül Çotuksöken & Sevgi İyi (ed.), İstanbul: Heyamola Yayınları, 2006, s. 59-75.
 • “Bir Mit Olarak Aydınlanma: Aklın Diyalektiğine Negatif Bir Bakış”Felsefe Söyleşileri V-VIkitapçığı içinde, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 37-62.
 • “Tragedyadan Felsefeye Suç, Ceza ve Adalet”Navisalvia Sina Kabaağaç’ın Anma Toplantısı 2010, Iustitia (Adalet), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2012, s. 58-70.
 • “Niccolo Machiavelli”,Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e) içinde, Ahu Tunçel & Kurtul Gülenç (ed.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, s. 134-164.
 • “Marx ve İnsan Doğası”,Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 49-70.
 • “Marx’ta Bilim ve İdeoloji”,Felsefe Söyleşileri VII-VIII, Betül Çotuksöken & Dilek Arlı Çil (ed.), İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 139-162.
 • “Adorno’da Dil ve Sanat”,İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında, Betül Çotuksöken & Gülriz Uygur & Hülya Şimga (ed.), İstanbul. Tarihçi Kitabevi, 2014, s. 274-297.

 

Editörlükler

 

 • Ahu Tunçel (Cilt I) & Kurtul Gülenç (Cilt II),Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon’dan Zizek’e), Ankara: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013.

 

Çeviri Kitaplar-Makaleler

 

 

Diğer Yayınlar

 

BİLDİRİLER

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

 • Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, “Kantian Conditions for Human Freedom”, Boğaziçi University, İstanbul, 11 Ağustos 2005.
 • Uluslararası İnsan Bilimleri ve Felsefe Sempozyumu, “Etik Değerler”, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2-3 Haziran 2006.
 • Erasmus Academic Staff Exchange Program, “Philosophy in Turkey”, Saarland University, Department of Philosophy, Saarland/Saarbrücken, Germany, 30 Haziran-07 Temmuz 2006.
 • V. Uluslararası Felsefe Günleri, Şiddet Sempozyumu, “Aydınlanma, Akıl ve Şiddet”, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 10-12 Mayıs 2007.
 • Erasmus Academic Staff Exchange Program, “The Tradition of Philosophical Anthropology in Turkey”,  Aachen University, Department of Philosophy, Germany, 14-21 Haziran 2007.
 • Erasmus Academic Staff Exchange Program, “Ethics and Applied Ethics”, St. Kliement Ohridski University, Department of Philosophy, Sofia/Bulgaria, 20-23 Mayıs 2008.
 • 20th Days of Frane Petric, “Knowledge, Experience and Rationality in the Age of Technology”, Philosophy Society of Croatia, Zagreb, 18-21 Eylül 2011.
 • 23rd World Philosophy Congress, “An Essay on the Possibility of a New Conception of History”, Athens-Greece, 05 Agustos 2013.

 

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

– Felsefe Söyleşileri V, Siyaset Felsefesi, “Bir Mit Olarak Aydınlanma: Aklın Diyalektiğine Negatif Bir Bakış”, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2005.

– Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, Ortaçağda Felsefe, “Aristoteles’ten Abealardus’a ‘İnsan Eylemi’”, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 11-12 Kasım 2005. 25

– BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi), “Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme”, İstanbul, 28 Aralık 2005.

– BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, İstanbul, 30 Aralık 2005.

– TÜYAP Kitap Fuarı, “Türkiye’de Felsefe”, İstanbul, 5 Kasım 2006.

– Caddebostan Kültür Merkezi, “Dünya Felsefe Günü kutlaması kapsamında ‘Kimin için Felsefe?’ ve ‘Felsefe Nedir?”, İstanbul, 12 Kasım 2006.

– Felsefe Söyleşileri VII, İnsan Felsefesi, “Marx ve İnsan Doğası”, İstanbul, Kadıköy Belediyesi, 21 Nisan 2007.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “Fenomenoloji: Kesin Bilim Olarak Felsefenin Olanağı”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 4 Mayıs 2007.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunu”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 5 Ekim 2007.

– Felsefe Söyleşileri VIII, Bilgi ve Bilim Felsefesi, “Marx’ta Bilim ve İdeoloji”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 19 Nisan 2008.

– Nietzsche ve Çağımız Sempozyumu, “Nietzsche’yle Yüzleşmek”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 7 Mayıs 2008.

– Eleştirel Düşünme Eğitimi, Küçük Prens İlköğretim Okulları, 1-2 Eylül 2008.

– Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, 19. ve 20. Yüzyılda Felsefe, “Max Horkheimer’da Akıl ve Bilim”, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 28 Kasım 2008.

– Uludağ Felsefe Konuşmaları: 21. Yüzyılda Felsefe, “21. Yüzyılda Bilim, Akıl ve Toplum İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek, Uludağ Üniversitesi, 23 Aralık 2008.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “Frankfurt Okulu”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 20 Şubat 2009.

– Felsefe Söyleşileri IX, Varlık Felsefesi, “Gadamer ve Felsefi Hermeneutik”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 9 Mayıs 2009.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “Bilim Felsefesine Genel Bir Bakış”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 13 Kasım 2009.

– Felsefe Bölümü Konferansları, “İki Özgürlük Anlayışı: Kısıtlamalar ve Olanaklar”, Yeditepe Üniversitesi, 18 Kasım 2009.

– Felsefe Günleri, “Bilime Felsefeyle Bakınca..”, Çorum, Hitit Üniversitesi, 26 Mart 2010.

– Felsefe Söyleşileri X, Tarih Felsefesi, “Tarih, Şiddet ve Politika”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 10 Nisan 2010.

– Felsefi Buluşmalar, “21. Yüzyılda Bilim ve Toplum İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek”, Mersin Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 12 Nisan 2010.

– Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Adalet Sempozyumu, “Tragedyadan Felsefeye Suç, Ceza ve Adalet”, İstanbul Üniversitesi, 29-30 Nisan 2010.

– Felsefe Söyleşileri XI, Dil Felsefesi, “Adorno’da Dil ve Sanat”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 14 Mayıs 2011.

– Ilgaz Felsefe Günleri, “Aydınlanma, Tarih ve Siyaset: Yeni Bir Tarih Anlayışının Olanağı Üzerine Bir Deneme”, Çankırı, 13-15 Ekim 2011.

– Felsefe Söyleşileri XII, Sanat Felsefesi, “Büyüsü Bozulan Dünyada Sanat ve Teori”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 14 Nisan 2012.

– “Çocuklar İçin Felsefe”, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 26 Nisan 2012.

– İzmir Felsefe Günleri II, Aydınlanma ve Din, “Din Halkın Afyonu mudur? Marx’ta Din, İdeoloji ve Eleştiri”, Konak Belediyesi Türkan Saylan Merkezi, İzmir-Alsancak, 10 Mayıs 2012.

– Çocuklar İçin Felsefe, Özgürlük Nedir?, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 14 Mart 2013.

– Çocuklar İçin Felsefe, Özgürlük Nedir?, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 18 Nisan 2013.

-Çocuklar İçin Felsefe, Özgürlük Nedir?, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 2 Mayıs 2013.

– 3. Antalya Felsefe Günleri, “Hakikat, Keşif mi İcat mı?”, Hakikat ve Demokrasi Geriliminde Kent, Antalya, 24 Mayıs 2013.

– Haziran Toplantıları IV, Çağcıl Felsefe Problemleri, “Herbert Marcuse: Kültürün Olumlayıcı Karakteri”, Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi, Şirince-İzmir, 07-08 Haziran 2013.

– Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, Siyaset Felsefesi ve Etik: Kavramlar, Sorunlar, “Demokrasi ve Meşruiyet Sorunu: Siyaset Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar”, 28-29 Kasım 2013, İstanbul/Yeditepe Üniversitesi.

– Felsefe Dedektifi Neyi Arıyor? Çocuklar İçin Felsefe, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 11 Aralık 2013.

– Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu III – Kent, Mekan, Politika, “Herbert Marcuse’nin Teknolojik Rasyonalite Eleştirisi Üzerine Bir Soruşturma”, ODTÜ, Ankara, 24-26 Mart 2014.

– Felsefeden Siyasete Bir Gezi Sempozyumu, Başkaldırının Öznesi Sorunu: “Paralel Kesişmeler”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 9-11 Nisan 2014.

Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Sürgün Sempozyumu, “Transendental Yurtsuzluk”, İstanbul Üniversitesi, 6-7 Mayıs 2014.