Konuşmalar

Prof. Dr. Kurtul Gülenç’in katıldığı konferans ve sempozyumlardan kayıtlar


Kadıköy Felsefe Günleri 2022 | Kriz ve Yoksulluk – I. Oturum: Kriz, Kritik, Yoksulluk | TESAK


Baykuş Felsefe Sahnesi 5: Korona Günlerinde Biyopolitika ve Hakikat-sonrası Tartışmaları

 


Alacakaranlıkta Hegel’i Düşünmek: Eleştiri, Özgürlük, Toplumsal Ontoloji – Yazarlarla Söyleşi


İzmir 3. Felsefe Seminerleri – Dünyanın Geleceği, Geleceğin Dünyası – 1. Oturum


İzmir 3. Felsefe Seminerleri – Dünyanın Geleceği, Geleceğin Dünyası – 2. Oturum


İzmir 3. Felsefe Seminerleri – Dünyanın Geleceği, Geleceğin Dünyası – 3. Oturum


İzmir 3. Felsefe Seminerleri – Dünyanın Geleceği, Geleceğin Dünyası – 4. Oturum


Eskiçağ Felsefesinin Günümüzdeki Anlamı


İzmir Digital Book Fair – Reunderstanding the World with Philosophy: New World After Pandemic


Modern Düşüncenin Oluşumu


Modern Düşüncenin Oluşumu


Güçlü Ateşoğlu ve Kurtul Gülenç – Hegel ve Marx’tan Frankfurt Okulu’na


Politik Felsefe Nedir? – M. Ertan Kardeş, Kurtul Gülenç ve Mehmet Salim Şirin


20. Yüzyıl Felsefesine Giriş Seminerleri
Frankfurt Okulunun Genel Karakteristikleri


Akbank Sanat Felsefe Seminerleri
Meşruiyet Krizleri ve Tartışmacı Bir Filozof: Habermas


Felsefe Seminerleri: Aydınlanma ve İnsan
Aydınlanma ve Bilgi Felsefesi


Assos’ta Felsefe
Marx’ın Kapitalizm Eleştirisinin Etik Boyutu


İstanbul Tabipler Odası Felsefe Etkinlikleri
Aydınlanma Eleştirisi; Frankfurt Okulu ve Postmodernizm


TESAK Felsefe Söyleşileri
Tragedyadaki Trajik Bilinç: Ölüm Korkusunu Aşmak


TESAK Felsefe Söyleşileri
Tek Boyutlu İnsan’dan Alternatif Modernite’ye: Eleştirel Teori’de Teknoloji Soruşturması ve Özgürleşim Problemi


Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Aristoteles Okumaları – Poietika


Antalya Felsefe Günleri
Hakikat: Keşif mi, İcat mı?


Radyoda Felsefe Söyleşileri
Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori

Reklam