Konuşmalar

Doç. Dr. Kurtul Gülenç’in katıldığı konferans ve sempozyumlardan kayıtlar


 


Felsefe Seminerleri: Aydınlanma ve İnsan
Aydınlanma ve Bilgi Felsefesi


Assos’ta Felsefe
Marx’ın Kapitalizm Eleştirisinin Etik Boyutu


İstanbul Tabipler Odası Felsefe Etkinlikleri
Aydınlanma Eleştirisi; Frankfurt Okulu ve Postmodernizm


TESAK Felsefe Söyleşileri
Tragedyadaki Trajik Bilinç: Ölüm Korkusunu Aşmak


TESAK Felsefe Söyleşileri
Tek Boyutlu İnsan’dan Alternatif Modernite’ye: Eleştirel Teori’de Teknoloji Soruşturması ve Özgürleşim Problemi


Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Aristoteles Okumaları – Poietika


Antalya Felsefe Günleri
Hakikat: Keşif mi, İcat mı?


Radyoda Felsefe Söyleşileri
Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori