Bildiriler

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

– Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, “Kantian Conditions for Human Freedom”, Boğaziçi University, İstanbul, 11 Ağustos 2005.

– Uluslararası İnsan Bilimleri ve Felsefe Sempozyumu, “Etik Değerler”, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2-3 Haziran 2006.

– Erasmus Academic Staff Exchange Program, “Philosophy in Turkey”, Saarland University, Department of Philosophy, Saarland/Saarbrücken, Germany, 30 Haziran-07 Temmuz 2006.

– V. Uluslararası Felsefe Günleri, Şiddet Sempozyumu, “Aydınlanma, Akıl ve Şiddet”, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 10-12 Mayıs 2007.

– Erasmus Academic Staff Exchange Program, “The Tradition of Philosophical Anthropology in Turkey”,  Aachen University, Department of Philosophy, Germany, 14-21 Haziran 2007.

– Erasmus Academic Staff Exchange Program, “Ethics and Applied Ethics”, St. Kliement Ohridski University, Department of Philosophy, Sofia/Bulgaria, 20-23 Mayıs 2008.

– 20th Days of Frane Petric, “Knowledge, Experience and Rationality in the Age of Technology”, Philosophy Society of Croatia, Zagreb, 18-21 Eylül 2011.

– 23rd World Philosophy Congress, “An Essay on the Possibility of a New Conception of History”, Athens-Greece, 05 Agustos 2013.

– 23rd Days of Frane Petric, “Is Human Emancipation through Technology Possible?”, (Kurtul Gülenç & Mete Han Arıtürk), Philosophy Society of Croatia, Zagreb, 21-24 Eylül 2014.

Ulusal Toplantılarda (Sempozyum/Konferans/Panel/Söyleşi) Sunulan Bildiriler

– Felsefe Söyleşileri V, Siyaset Felsefesi, “Bir Mit Olarak Aydınlanma: Aklın Diyalektiğine Negatif Bir Bakış”, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2005.

– Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, Ortaçağda Felsefe, “Aristoteles’ten Abealardus’a ‘İnsan Eylemi’”, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 11-12 Kasım 2005. 25

– BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi), “Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme”, İstanbul, 28 Aralık 2005.

– BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, İstanbul, 30 Aralık 2005.

– TÜYAP Kitap Fuarı, “Türkiye’de Felsefe”, İstanbul, 5 Kasım 2006.

– Caddebostan Kültür Merkezi, “Dünya Felsefe Günü kutlaması kapsamında ‘Kimin için Felsefe?’ ve ‘Felsefe Nedir?”, İstanbul, 12 Kasım 2006.

– Felsefe Söyleşileri VII, İnsan Felsefesi, “Marx ve İnsan Doğası”, İstanbul, Kadıköy Belediyesi, 21 Nisan 2007.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “Fenomenoloji: Kesin Bilim Olarak Felsefenin Olanağı”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 4 Mayıs 2007.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunu”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 5 Ekim 2007.

– Felsefe Söyleşileri VIII, Bilgi ve Bilim Felsefesi, “Marx’ta Bilim ve İdeoloji”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 19 Nisan 2008.

– Nietzsche ve Çağımız Sempozyumu, “Nietzsche’yle Yüzleşmek”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 7 Mayıs 2008.

– Eleştirel Düşünme Eğitimi, Küçük Prens İlköğretim Okulları, 1-2 Eylül 2008.

– Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, 19. ve 20. Yüzyılda Felsefe, “Max Horkheimer’da Akıl ve Bilim”, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 28 Kasım 2008.

– Uludağ Felsefe Konuşmaları: 21. Yüzyılda Felsefe, “21. Yüzyılda Bilim, Akıl ve Toplum İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek, Uludağ Üniversitesi, 23 Aralık 2008.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “Frankfurt Okulu”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 20 Şubat 2009.

– Felsefe Söyleşileri IX, Varlık Felsefesi, “Gadamer ve Felsefi Hermeneutik”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 9 Mayıs 2009.

– Us Atölyesi Etkinlikleri, “Bilim Felsefesine Genel Bir Bakış”, İstanbul, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, 13 Kasım 2009.

– Felsefe Bölümü Konferansları, “İki Özgürlük Anlayışı: Kısıtlamalar ve Olanaklar”, Yeditepe Üniversitesi, 18 Kasım 2009.

– Felsefe Günleri, “Bilime Felsefeyle Bakınca..”, Çorum, Hitit Üniversitesi, 26 Mart 2010.

– Felsefe Söyleşileri X, Tarih Felsefesi, “Tarih, Şiddet ve Politika”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 10 Nisan 2010.

– Felsefi Buluşmalar, “21. Yüzyılda Bilim ve Toplum İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek”, Mersin Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 12 Nisan 2010.

– Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Adalet Sempozyumu, “Tragedyadan Felsefeye Suç, Ceza ve Adalet”, 29-30 Nisan 2010, İstanbul Üniversitesi.

– Felsefe Söyleşileri XI, Dil Felsefesi, “Adorno’da Dil ve Sanat”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 14 Mayıs 2011.

– Ilgaz Felsefe Günleri, “Aydınlanma, Tarih ve Siyaset: Yeni Bir Tarih Anlayışının Olanağı Üzerine Bir Deneme”, Çankırı, 13-15 Ekim 2011.

– Felsefe Söyleşileri XII, Sanat Felsefesi, “Büyüsü Bozulan Dünyada Sanat ve Teori”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, 14 Nisan 2012.

– “Çocuklar İçin Felsefe”, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 26 Nisan 2012.

– İzmir Felsefe Günleri II, Aydınlanma ve Din, “Din Halkın Afyonu mudur? Marx’ta Din, İdeoloji ve Eleştiri”, Konak Belediyesi Türkan Saylan Merkezi, İzmir-Alsancak, 10 Mayıs 2012.

– Çocuklar İçin Felsefe, Özgürlük Nedir?, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 14 Mart 2013.

– Çocuklar İçin Felsefe, Özgürlük Nedir?, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 18 Nisan 2013.

-Çocuklar İçin Felsefe, Özgürlük Nedir?, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 2 Mayıs 2013.

– 3. Antalya Felsefe Günleri, “Hakikat, Keşif mi İcat mı?”, Hakikat ve Demokrasi Geriliminde Kent, Antalya, 24 Mayıs 2013.

– Haziran Toplantıları IV, Çağcıl Felsefe Problemleri, “Herbert Marcuse: Kültürün Olumlayıcı Karakteri”, Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi, Şirince-İzmir, 07-08 Haziran 2013.

– Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, Siyaset Felsefesi ve Etik: Kavramlar, Sorunlar, “Demokrasi ve Meşruiyet Sorunu: Siyaset Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar”, 28-29 Kasım 2013, İstanbul/Yeditepe Üniversitesi.

– Felsefe Dedektifi Neyi Arıyor? Çocuklar İçin Felsefe, İzmir-Alsancak, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi, 11 Aralık 2013.

– Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu III – Kent, Mekan, Politika, “Herbert Marcuse’nin Teknolojik Rasyonalite Eleştirisi Üzerine Bir Soruşturma”, ODTÜ, Ankara, 24-26 Mart 2014.

– Felsefeden Siyasete Bir Gezi Sempozyumu, Başkaldırının Öznesi Sorunu: “Paralel Kesişmeler”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 9-11 Nisan 2014.

– Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Sürgün Sempozyumu, “Transandantal Yurtsuzluk”, 6-7 Mayıs 2014, İstanbul Üniversitesi.

– Bugün Marx Sempozyumu, “Eleştirel Teoride Teknoloji Soruşturması ve Özgürleşim Problemi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 6-8 Nisan 2015.

– Felsefe Söyleşileri XV, Modernite-Postmodernite, “Postmodernizmin Gözüyle ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ni Okumak”, İstanbul, 18.04.2015.

– “Türkiye’de Rejim Tartışmaları”, Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları-Ayrıntı Dergi, İzmir Kitap Fuarı -TÜYAP, 23.04.2015.

– Ortaçağ Filmleri Etkinliği Kapsamında Ortaçağ’da Felsefe ve Sanat, “Anahatlarıyla Ortaçağ Felsefesi: Problemler ve Tartışmalar”, DESEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi), İzmir, 04.05.2015.

– “İnsana Felsefeyle Bakmak”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 08.05.2015.

– IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, “Thomas S. Kuhn’un Bilim Felsefesi Modelinin Kimya Tarihine Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme”, (Erdi Altun-Kurtul Gülenç-Şenol Alpat), Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-10 Eylül 2015.

– Felsefe Seminerleri, “Marx’ın İnsan Anlayışı I”, CKM, İstanbul, 20.02.2016.

– Felsefe Seminerleri, “Marx’ın İnsan Anlayışı II”, CKM, İstanbul, 27.02.2016.

– Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi, “Aristoteles Okumaları II-Poietika”, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü, İzmir, 06.05.2016.

– “Marksizmde Ahlak Tartışmaları”, Us Atölyesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy-İstanbul, 26.05.2016.

– Adorno Sempozyumu, “Radikal Kötülük ve Etik Sorumluluk”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 09.11.2016.

– “Felsefenin Işığında Güncel Sorunlar”, İstanbul Kitap Fuarı-TÜYAP, 19.11.2016.

– “Ahlak ve İnsan Felsefesi”, Düzenleyen: Tekin Yayınevi,  İstanbul Kitap Fuarı-TÜYAP, 20.11.2016.

– 2400. Yılında Aristoteles’i Anma Etkinliği, “Aristoteles ve Marx: Etik/Politik Karşılaşmalar”, MSGSÜ Felsefe Bölümü, İstanbul, 21.11.2016.

–  “Aydınlanma Felsefesi”, Us Atölyesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy-İstanbul, 22.12.2016.

– “Adorno’nun Ahlak Felsefesinde Problemler ve Açmazlar”, Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Seminerleri, İstanbul, 26.12.2016.

– “19. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk I: Hegel”, CKM Felsefe Seminerleri, İstanbul, 18.02.2017.

– “19. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk II: Marx”, CKM Felsefe Seminerleri, İstanbul, 25.02.2017.

– “19. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk III: Nietzsche”, CKM Felsefe Seminerleri, İstanbul, 04.03.2017.

– Hegel: Hakikat, Çelişki, Yaşam Sempozyumu, “Sosyal Teorinin Tarihinde Hegel’in İzleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 10-12 Nisan 2017.

– Felsefe Söyleşileri XVII, Felsefe ve Teknoloji, ” ‘Tek Boyutlu İnsan’dan ‘Alternatif Modernite’ye: Eleştirel Teori’de Teknoloji Soruşturması ve Özgürleşim Problemi”, İstanbul, 15.04.2017.

– Politik Felsefe Günleri 2 -Politik Felsefe & Walter Benjamin, “Sınırda Olmak ya da Yaşamda Kalmanın Halleri”, İstanbul Üniversitesi, 9 Mayıs 2017.

– Kitaba Dönüşmek XVI, “Marx ve Sonrası” Söyleşisi (Önder Kulak ile birlikte), SALT Galata, 9 Mayıs 2017.

– Dünya Felsefe Günü Etkinliği, “Modern/Postmodern Dünya Sorunları ve Felsefe” (Güçlü Ateşoğlu ile birlikte), Terakki Vakfı Okulları, Tuzla/Tepeören Yerleşkesi, 15 Kasım 2017.

-Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, Adalet ve Sorumluluk, “Medea’nın Adaleti”, MSGSÜ, İstanbul, 7-8 Aralık 2017.

– “İnançlar ve Gerekçeler: Din, Bilim ve Aydınlanma”, CKM Felsefe Seminerleri (Varlık ve Bilgi Üzerine), İstanbul, 9 Aralık 2017.

– İnsan Hakları Günü Etkinliği, “Çocuk Hakları”, İzmir Özel Türk Koleji, İzmir, 14 Aralık 2017.

– Assos’ta Felsefe: Doğumunun 200. Yılında Karl Marx, “Marx’ın Kapitalizm Eleştirisinin Etik Boyutu”, Assos, 2-3 Şubat 2018.

– ODTÜ Mezunlar Derneği Felsefe Kulübü Etkinlikleri, “Aydınlanma ve Frankfurt Okulu”, İstanbul, 08 Şubat 2017.

– İstanbul Tabip Odası, “Aydınlanma Eleştirisi: Frankfurt Okulu ve Postmodernizm” (Ferda Keskin ile birlikte), Cağaloğlu-İstanbul, 26 Şubat 2018.

-Tanpınar Akademisi Felsefe ve Hayat Seminerleri, “Siyaset Felsefesi”, Fındıklı-İstanbul, 28 Mart 2018.

– 50. Yılında 1968 ve Düşüncesi Sempozyumu, “Özgürlük Üzerine Bir Hareket ve Düşünsel Kaynakları” (Güçlü Ateşoğlu ile birlikte), Bomonti-İstanbul, 15-16 Mayıs 2018.

-VII. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sezmpozyumu: Tarihsellik, “Modern Felsefede Tarih ve Politika İlişkisi Üzerine Tartışmalar”, ODTÜ, 16-18 Mayıs 2018.

– Postmodernizm Tartışmaları/Özgür Üniversite, “Postmodernizmin Kıskacında Felsefe ve Politika”, Taksim, 21 Mayıs 2018.

– Aydınlanma ve İnsan: İzmir Felsefe Seminerleri, “Aydınlanma ve Bilgi Felsefesi”, İzmir Kültürpark Gençlik Tiyatrosu, 29 Eylül 2018.

– V. Urla Felsefe Günleri: Felsefe ve Toplum İlişkisinde Felsefe Eğitiminin Önemi, “Düşünmeyi Dönüştürmenin Toplumsalın Dönüşümündeki Rolü Üzerine Felsefesi Belirlemeler”, Urla/İzmir, 5-6 Ekim 2018.

– Politik Felsefe Günleri 3: Politik Felsefe Nedir?, “Politik Felsefe ve Normativite”, 22 Ekim 2018.

– Marx 200 Yaşında Söyleşisi, (İoanna Kuçuradi-Jürgen Neffe-Çetin Türkyılmaz ile birlikte), Goethe-İnstitute Ankara, 16 Kasım 2018.

– Nermi Uygur Anması, “Nermi Uygur Felsefesinde Teori ve Pratik İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi, 11 Aralık 2018.

– Felsefe, Etik ve İnsan Hakları, “Politik Felsefede İnsan Hakları Tartışmaları”, Kadıköy Belediyesi, 19 Aralık 2018.

– 8. İzmir Felsefe Günleri, Doğruyu Kim Söyler: İyi, Güzel ve Adil Olana Kim Karar Verir?, “Sosyal adalet Problemi Bağlamında Eşitlik Tartışması: Nelerde Eşitlik? Neye Göre Eşitlik?”, 16-17 Mayıs 2019, İzmir.

– Felsefe Söyleşileri 19: Felsefe Açısından Özne, “Politika Felsefesinde Özne Tartışmaları”, Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK), Maltepe Üniversitesi – Kadıköy Belediyesi, 25.05.2019.

– FKSD 5. Sonbahar Buluşması: Hakikat Sonrası Dünyada Hegel, “Hegel’in Politika Felsefesinin Mahiyetine İlişkin Çağdaş Tartışmalar”, Goethe-İnstitute Ankara, 26-27 Ekim 2019.

– 250’inci Doğum Yıldönümünde Hegel ve Alman Felsefesi, “Batı Marksizminde Hegel Etkisi (Lukács ve Frankfurt Okulu)”, Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK), 19 Şubat 2020.

– “Hegel ve Marx’tan Frankfurt Okulu’na”, Güçlü Ateşoğlu ile birlikte, Anadolu Aydınlanma Vakfı Konuşmaları, İstanbul, 24 Şubat 2020.

Reklam